สมัครสมาชิก เข้าสู่การทำงาน รายงาน รายงาน CCANET

การอบรมเชิงปฏิบัติการเก็บข้อมูล และใช้งานระบบ Isan Cohort รอบที่ 3/2562
วันที่ 18 เมษายน 2562

ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 5 (ห้อง 1) อาคารศูนย์สารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หมดเขตสมัครและส่งเอกสาร วันที่ 10 เมษายน 2562

หากยังไม่เคยเป็นสมาชิกในเว็บไซต์ สามารถเข้าสู่ระบบ หรือสมัครเข้าร่วมงานด้วยแบบฟอร์มด้านล่าง

Email
รหัสผ่าน