สมัครสมาชิก เข้าสู่การทำงาน รายงาน รายงาน CCANET
สมัครสมาชิก

ใช้เลข 13 หลักเป็น Username ในการเข้าใช้งาน ท่านสามารถเปลี่ยน Username ได้หลังจากการ Login ครั้งแรก
*เป็นอักษรภาษาอังกฤษหรือตัวเลขเท่านั้น โดยต้องไม่มีช่องว่าง
กรุณาค้นด้วยเลขห้าหลัก หรือส่วนหนึ่งของชื่อแล้วคลิกเลือกรายการที่ปรากฏ หากไม่คลิกเลือกจะถือว่าเป็นการเพิ่มหน่วยงานใหม่
อัพโหลดเอกสารสำคัญ *สำคัญมาก หากไม่มีท่านจะไม่สามารถใช้งานได้
ดาวน์โหลดเอกสารรักษาความลับ เพื่อให้ผู้บริหารอนุมัติ Download