สมัครสมาชิก เข้าสู่การทำงาน รายงาน รายงาน CCANET

Permanent Link

https://cloud.cascap.in.th/report/report-overview

ส่วนที่ 1 : ภาพรวม


ส่วนที่ 2 : ความครอบคลุมการตรวจรักษาพยาธิใบไม้ตับ (Primary prevention)


ขั้นที่ 1 : เลือกประเภทรายงาน


ขั้นที่ 2 : เลือกเขตบริการสุขภาพ


ขั้นที่ 3 : เลือกแสดงข้อมูล


ขั้นที่ 4 : เลือกปีงบประมาณ


ส่วนที่ 3 : ความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีด้วยอัลตร้าซาวด์ (Secondary prevention)


ขั้นที่ 1 : เลือกประเภทรายงานขั้นที่ 2 : เลือกเขตบริการสุขภาพ


ขั้นที่ 3 : เลือกแสดงข้อมูล


ขั้นที่ 4 : เลือกปีงบประมาณ

ส่วนที่ 4 : ผลการตรวจอัลตร้าซาวด์

Click