สมัครสมาชิก เข้าสู่การทำงาน รายงาน รายงาน CCANET

Permanent Link

https://cloud.cascap.in.th/report/report-y59

Permanent Link

https://cloud.cascap.in.th/report/index?tab=summary
             โครงการรณรงค์กำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมทั้งถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา
35,285 ราย
(คิดเป็น 57.0% ของรายที่ผล CT/MRI/MRCP เป็น confirmed ทั้งหมด)
(จากกลุ่ม Confirm CT/MRI ผ่าตัดเพื่อหายขาด 3,678 ราย)
(ผ่าตัดเพื่อหายขาด 4,151 ราย/ ผ่าตัดประคับประคอง 1,927 ราย/ อื่นๆ 29,207 ราย)
7,624 ราย / 8,113 ครั้ง (positive = 1,565 ราย)
(คิดเป็น 20.5% ของรายที่ตรวจทางพยาธิวิทยาทั้งหมด)
23,651 ราย / 28,936 ครั้ง (confirmed = 6,448 ราย)
(คิดเป็น 27.3% ของรายที่ตรวจ CT/MRI/MRCP ทั้งหมด)
824,156 ราย / 1,069,442 ครั้ง (suspected = 19,432 ราย)
(คิดเป็น 2.4% ของรายที่ตรวจอัลตร้าซาวด์ทั้งหมด)
1,126,977 ราย / 1,237,274 ครั้ง (positive = 100,157 ราย)
(คิดเป็น 8.9% ของรายที่ตรวจอุจจาระ/ปัสสาวะทั้งหมด)
ลงทะเบียน 3,563,738 ราย / ข้อมูลพื้นฐาน 1,756,870 ราย
(คิดเป็น 49.3% ของรายที่ลงทะเบียนทั้งหมด)
24,103,845 ราย
[ คำนวนกราฟล่าสุดเมื่อ 2022-08-11 01:04:14 ]