สมัครสมาชิก เข้าสู่การทำงาน รายงาน รายงาน CCANET

Permanent Link

https://cloud.cascap.in.th/report/report-y59

Permanent Link

https://cloud.cascap.in.th/report/index?tab=summary
             โครงการรณรงค์กำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมทั้งถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา
35,291 ราย
(คิดเป็น 58.9% ของรายที่ผล CT/MRI/MRCP เป็น confirmed ทั้งหมด)
(จากกลุ่ม Confirm CT/MRI ผ่าตัดเพื่อหายขาด 4,018 ราย)
(ผ่าตัดเพื่อหายขาด 4,215 ราย/ ผ่าตัดประคับประคอง 1,921 ราย/ อื่นๆ 29,155 ราย)
8,682 ราย / 9,276 ครั้ง (positive = 1,653 ราย)
(คิดเป็น 19.0% ของรายที่ตรวจทางพยาธิวิทยาทั้งหมด)
27,107 ราย / 33,943 ครั้ง (confirmed = 6,823 ราย)
(คิดเป็น 25.2% ของรายที่ตรวจ CT/MRI/MRCP ทั้งหมด)
860,595 ราย / 1,131,031 ครั้ง (suspected = 20,742 ราย)
(คิดเป็น 2.4% ของรายที่ตรวจอัลตร้าซาวด์ทั้งหมด)
1,140,413 ราย / 1,257,328 ครั้ง (positive = 102,513 ราย)
(คิดเป็น 9.0% ของรายที่ตรวจอุจจาระ/ปัสสาวะทั้งหมด)
ลงทะเบียน 3,617,478 ราย / ข้อมูลพื้นฐาน 1,795,470 ราย
(คิดเป็น 49.6% ของรายที่ลงทะเบียนทั้งหมด)
24,103,843 ราย
[ คำนวนกราฟล่าสุดเมื่อ 2024-03-02 04:04:23 ]