สมัครสมาชิก เข้าสู่การทำงาน รายงาน รายงาน CCANET

Permanent Link

https://cloud.cascap.in.th/report/report-y59

Permanent Link

https://cloud.cascap.in.th/report/index?tab=summary
             โครงการรณรงค์กำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมทั้งถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา
33,838 ราย
(คิดเป็น 52.1% ของรายที่ผล CT/MRI/MRCP เป็น confirmed ทั้งหมด)
(จากกลุ่ม Confirm CT/MRI ผ่าตัดเพื่อหายขาด 3,221 ราย)
(ผ่าตัดเพื่อหายขาด 3,918 ราย/ ผ่าตัดประคับประคอง 1,849 ราย/ อื่นๆ 28,071 ราย)
6,801 ราย / 7,229 ครั้ง (positive = 1,477 ราย)
(คิดเป็น 21.7% ของรายที่ตรวจทางพยาธิวิทยาทั้งหมด)
21,743 ราย / 26,296 ครั้ง (confirmed = 6,184 ราย)
(คิดเป็น 28.4% ของรายที่ตรวจ CT/MRI/MRCP ทั้งหมด)
808,299 ราย / 1,042,756 ครั้ง (suspected = 18,937 ราย)
(คิดเป็น 2.3% ของรายที่ตรวจอัลตร้าซาวด์ทั้งหมด)
1,054,750 ราย / 1,141,660 ครั้ง (positive = 74,700 ราย)
(คิดเป็น 7.1% ของรายที่ตรวจอุจจาระ/ปัสสาวะทั้งหมด)
ลงทะเบียน 3,490,392 ราย / ข้อมูลพื้นฐาน 1,692,782 ราย
(คิดเป็น 48.5% ของรายที่ลงทะเบียนทั้งหมด)
24,103,845 ราย
[ คำนวนกราฟล่าสุดเมื่อ 2021-09-21 12:42:29 ]