สมัครสมาชิก เข้าสู่การทำงาน รายงาน รายงาน CCANET

Research

*หมายเหตุ = Mock Abstract, = Mock Manuscript
Showing 1-2 of 2 items.

An economic assessment of the information system for the surveillance of liver fluke and cholangiocarcinoma of the Fluke Free Thailand Project (Isan cohort)

Published
ผู้แต่ง : ภคพล สายหยุด (pakapon@kku.ac.th)
ผู้แต่งร่วม :
ภายใต้โครงการ :
ติดต่อ ภคพล สายหยุด
Department of Agricultural Economics, Faculty of Agriculture, Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand
Tel: 092546464_   Fax:
pakapon@kku.ac.th
Download manuscript file

Test

Research proposal preparation
ผู้แต่ง : กิตติศักดิ์ ประครองใจ (kittisak_bma@hotmail.com)
ผู้แต่งร่วม :
ภายใต้โครงการ :
ติดต่อ กิตติศักดิ์ ประครองใจ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
Tel: 0838448080   Fax:
kittisak_bma@hotmail.com