สมัครสมาชิก เข้าสู่การทำงาน รายงาน รายงาน CCANET
ผู้แต่ง : ภคพล สายหยุด (pakapon@kku.ac.th)
ผู้แต่งร่วม : ()
ภายใต้โครงการ :
ติดต่อ ภคพล สายหยุด
Department of Agricultural Economics, Faculty of Agriculture, Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand
Tel: 092546464_   Fax:
pakapon@kku.ac.th