สมัครสมาชิก เข้าสู่การทำงาน รายงาน รายงาน CCANET
ผู้แต่ง : Natcha Bunwatcharaphan (wanderingmhor@gmail.com)
ผู้แต่งร่วม : ()
ภายใต้โครงการ :
ติดต่อ Natcha Bunwatcharaphan
Department of Surgery, Faculty of Medicine, Khon Kaen University, Khon Kaen, 40002, Thailand
Tel: 0872217922   Fax:
wanderingmhor@gmail.com

Background: Retrosternal goiter seems to be more considerable in extension sternotomy. Recommendation in retrosternal goiter which extend to, below the aortic arch and to the level of the pericardium are intrathoracic approach allow delivery of the intact gland. But practically, the cervical approach can be utilized in the majority of cases

 

Objective:

  1. to access the prevalence of sternotomy in retrosternal goiter.
  2. analyse the risk factors related.
  3. provide pre-operative planning of the management, morbidity associated with inappropriately performed procedures and appropriate consent of the patient.

 

Methods: retrospective study of patients with retrosternal goiters who underwent thyroidectomy

 

Results:

 

Conclusions: A prevalence of sternotomy in retrosternal goiter is x% [xx,xx]. Risk factors related are sex, age, size, pathological finding, radiologic extension, posterior mediastinum involvement, history of mediastinal goiters before surgery (goiter aged >160 months).