สมัครสมาชิก เข้าสู่การทำงาน รายงาน รายงาน CCANET
ผู้แต่ง : Wasin Chakuttrikul (wasin.chakuttrikul@gmail.com)
ผู้แต่งร่วม : ()
ภายใต้โครงการ :
ติดต่อ

Tel:   Fax:

 

Abstract

 

Background: Intrahepatic cholangiocarcinoma (ICC) is rare but is the serious health problem in many country, especially in Thailand. And the incidence of ICC has been increasing during the last 3 decades. Surgical resection remains the best method of treatment, but patients suffering from ICC usually present at a late stage of the disease. Although, adjuvant chemotherapy might improve survival after resection but the current evidence base for adjuvant therapy in ICC is poor. In the same way studies of survival and prognostic factors after surgery remain rare. This study aim to evaluate the survival rate and factors affecting the survival of patients with intrahepatic cholangiocarcinoma after surgery, including survival benefits of advujant chemotherapy among patients with positive nodes or positive margins

Objective: To investigate surgical outcome and prognostic factors after curative resection for intrahepatic cholangiocarcinoma(ICC) in Srinagarind hospital.

Methods: 

Results: 

Conclusion: The R0 resection and macroscopic classification were strong factors found to be significantly associated with survival of intrahepatic cholangiocarcinoma patients following surgical treatment. Moreover, adjuvant chemotherapy was associted with survival benefits among patients with positive nodes or positive margins. And the adjuvant chemotherapy associated with survival benefits was cisplatin and gemcitabine regimen.