สมัครสมาชิก เข้าสู่การทำงาน รายงาน รายงาน CCANET
ผู้แต่ง : Kanchanin Bunsupha (lucio_sneijder@hotmail.com)
ผู้แต่งร่วม : ()
ภายใต้โครงการ :
ติดต่อ กันต์ชนินทร์ บุณย์ศุภา
ห้อง 37 ชั้น4 Isis condo 777/37 ถ.มะลิวัลย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel: 089-5695280   Fax:
lucio_sneijder@hotmail.com

Characteristic of LN metastasis in intrahepatic cholangiocarcinoma

Kanchanin Bunsupha

 

ABSTRACT

 

Background: Lymph node metastasis is an important prognostic factor in IHCC. The accuracy of preoperative imaging assessment of LN metastasis is unsatisfactory for detecting metastatic LNs. Therefore, lymph nodes sampling for IHCC without preoperative LN enlargement should be done for accurate LN status assessment. However the extent of LN dissection is still controversial. To address this clinical problem, we need to better understand patterns of the lymphatic outflow.

Objective: To study characteristic of lymphatic metastasis in intrahepatic cholangiocarcinoma and identify the sentinel lymph node

 

Methods: A prospective study collecting data about LN metastasis in patients who had intrahepatic cholangiocarcinoma in SNK hospital KKU between December 2015 to December 2017 who underwent explore laparotomy surgery

 

Results: Positive LN12 xx% , Positive LN8 xx% , Positive LN13 xx% , not found the pattern that LN8 and/or LN13 = positive while negative LN12

 

Conclusions: Lymph nodes in the hepatoduodenal ligament (LN12) may be sentinel nodes for intrahepatic cholangiocarcinoma , negative intraoperative frozen section of LN12 may suggest that no further lymphadenectomy is needed

 

Key words: Intrahepatic cholangiocarcinoma , Lymph node metastasis , Extended lymphadenectomy