สมัครสมาชิก เข้าสู่การทำงาน รายงาน รายงาน CCANET
ผู้แต่ง : Naranon Boonyuen (sekkenkam.nb@gmail.com)
ผู้แต่งร่วม : ()
ภายใต้โครงการ :
ติดต่อ นพ.นรนนท์ บุญยืน
ภาควิชาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Tel: 0877021519   Fax:
sekkenkam.nb@gmail.com

 

ABSTRACT

 

Background: In non-aortic aneurysm Asia population, there are difference between the radiographic anatomy of descending aorta in western and Asian population. From these difference, aortic repairing might be effected. According to previous study in Asia, we only know that age, gender and size of vertebral body related to the size of aortic diameter. However, others anatomic parameters such as length, diameter of aortic branches, location of lowest renal artery, length between branches would be measured.  

Objective: To measure the parameter of aortoiliac artery anatomy for baseline using in Asia population based on computed tomography.

Methods:

Results:

Conclusions:This paper provided reference range of various parameters of aortoiliac artery among non-aortic aneurysm Asian population