สมัครสมาชิก เข้าสู่การทำงาน รายงาน รายงาน CCANET
ผู้แต่ง : Chanatip Amnuay MD (konlor@hotmail.com)
ผู้แต่งร่วม : Ongart Somintara (ongartmed25@hotmail.com), Damnern Wachirodom (damnern@hotmail.com)
ภายใต้โครงการ :
ติดต่อ นพ.ชนาธิป อำนวย
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002
Tel: 0845156632   Fax:
konlor@hotmail.com

CASCAP-0A: Example abstract

Title:  Complications and Oncologic Outcomes of Breast Reconstruction after Mastectomy in Breast Cancer Patient

Authors: Chanatip Amnuay1, Ongart Somintara2 , Damnern Wachirodom3

Affiliations:
                    1
Residentcy of General Surgery, Department of Surgery, Faculty of Mediine, Khon Kaen University, Thailand
            2,3  Department of Surgery, Faculty of Mediine, Khon Kaen University, Thailand

ABSTRACT

Background: There are several common techniques for breast reconstruction after mastectomy in breast cancer patients. Complications of each technique are different and its factor-associated is various. This study evaluated complication rates and oncologic outcomes among patients who received prosthetic implant, TRAM flap and LD flap operation and its associated factors.

Objective:
   1. To determine complication rates of breast reconstruction
   2. To identified factor-associated with the complications
   3. To determine oncologic outcomes of breast reconstruction in breast cancer patient (DFS,OAS)

Methods: A 10 years retrospective descriptive study

Results: xxx

Conclusions: The total complication rate of breast reconstruction after mastectomy was  _xx%_ , with seroma and wound infection being the most common complications. The _???_ and _???_ were the significant associated factor with the complications. The type of operation and its complication had no influence on Disease-free survival (DFS) and overall survival (OAS) rate.

Key words: breast reconstruction, complication, breast cancer