สมัครสมาชิก เข้าสู่การทำงาน รายงาน รายงาน CCANET
ผู้แต่ง : kanyarat lertwaja (syztem_y@hotmail.com)
ผู้แต่งร่วม : ongart somintara (ongartmed25@hotmail.com)
ภายใต้โครงการ :
ติดต่อ kanyarat

Tel: 0828279869   Fax:
syztem_y@hotmail.com

 

Background: SLNB has become the standard technique for staging axillary breast cancer but it is controversial about accuracy in patient who received neoadjuvant chemotherapy.

Objective: 1.identificaiton rate of SLNBx between before and after neoadjuvant chemotherapy

2.locoregional recurrence rate of SLNBx between before and after neoadjuvant chemotherapy in long term follow up

 Methods: retrospective study from xx patient in Srinagarind hostpital who underwent SLNB in 2000-2015.

 Results: SLN was identified in xx of the xx patient (%) in NAC group and xx of the xx patient(%)in NNAC group and locoregional recurrence in xx of the xx patient (%) in NAC group and xx of the xx patient (%) in NNAC group

Conclusions:the identification rate and locoregional rate do not differ between before and after neoaduvant chemotherapy