สมัครสมาชิก เข้าสู่การทำงาน รายงาน รายงาน CCANET

การอบรมเชิงปฏิบัติการเก็บข้อมูล และใช้งานระบบ Isan Cohort รอบที่ 2/2562
วันที่ 14 มีนาคม 2562

ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 5 (ห้อง 1) อาคารศูนย์สารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น !!! รับสมัครจำนวน 70 ท่านเท่านั้น !!!

หมดเขตสมัครและส่งเอกสาร วันที่ 8 มีนาคม 2562